آمار دانشجویان و دانش آموختگان

                 آمار دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده هنرهای صناعی ( سال 84 الی 1400)

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

دانشجو

فارغ التحصیل

دانشجو

فارغ التحصیل

دانشجو

فارغ التحصیل

هنر اسلامی-شیشه

13

108

-

-

-

-

هنر اسلامی-سفال

49

129

29

58

-

-

هنر اسلامی-فلز

61

91

31

57

-

-

هنر اسلامی-چوب

56

41

27

55

-

-

هنر اسلامی-نگارگری

47

85

7

59

-

-

دکتری هنرهای اسلامی

-

-

-

-

32

13

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.