گروههای آموزشی ارشد


دانشکده دراین مقطع تحصیلی در چهار گرایش سفال ، نگارگری، هنر و صنایع چوب و هنر و صنایع فلز از طریق آزمون سراسری دانشجو می پذیرد

سرفصل کارشناسی ارشد

ارشد هنراسلامي

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.