گروههای آموزشی - کارشناسی

دانشکده دراین مقطع تحصیلی در پنج گرایش شیشه، سفال ، نگارگری، هنر و صنایع چوب و هنر و صنایع فلز از طریق آزمون سراسری دانشجو می پذیرد

- سرفصل دروس هنرهای صناعی  کارشناسی

-
سرفصل دروس ساخت طلا و جواهر کارشناسی 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.