استادان مدعو

                                     اساتید مدعو دانشکده هنرهای صناعی در سال­ های اخیر

رشته

کارشناسی و کارشناسی ارشد

هنراسلامی- شیشه

استاد الله وردی افراش -استاد داداش مهرآوری – استاد پرویز قلی زاده – استاد مجتبی احمدخان – استاد مرتضی وفایی- استاد سولماز عزیزنیا- استاد رضا دهاقین

هنراسلامی- سفال

استاد مقصود پاشایی – استاد مهدی انوشفر – استاد امید قجریان – استاد جعفر نجیبی- استاد محمد علی سجادی- دکتر مهدی قاسمی

هنراسلامی- فلز

استاد کوروش قانونی- استاد محمد حیدری – استاد سروش دوامی – آقای مجید عابدی –استاد احد امیری- استاد احمد فناستیان-استاد حسن تقی پور وحید –استاد مهدی بردبار - استاد مریم شیخ مهدی – استاد سحرحسن خانی

هنراسلامی- چوب

استاد سید احمد آقامالی -آقای میلاد رجبعلی نژاد- استاد محمد قنبری- استاد محمدرضا شمع­ساز - استاد محمد علی ودود- استاد مرتضی اسدی- استاد قباد کیان مهر-استاد مهران امیر اینانلو-استاد محسن کاوه- استاد حسن رحمانی- استاد محمدرضا گرامی-استاد منصور طبیب زاده

هنراسلامی- نگارگری

استاد سعید معیری زاده – استاد هنگامه صدری -  استاد حمید ملکیان – استاد حبیب الله آقا محمدی – استاد جهانبخش رستمیان – استاد جهان پری معصومی

 

دکتری هنرهای اسلامی

 

دکتر یعقوب آژند- دکتر حسن بلخاری – دکتر محمد خزایی- دکتر بهمن نامور – دکتر محسن مراثی – دکتر مهدی مکی نژاد- دکتر غلامعلی حاتم – دکتر صمد سامانیان – دکتر رضا افهمی- دکتر پریسا شاد قزوینی- دکتر الله شکراسدالهی- دکتر محمد عباس زاده- دکتر اعظم راود راد – دکتر حمید رضا شعیری- عبدالحسین لاله

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.