برنامه هشت نیمسال کارشناسی


دانشکده دراین مقطع تحصیلی در پنج گرایش شیشه، سفال ، نگارگری، هنر و صنایع چوب و هنر و صنایع فلز از طریق آزمون سراسری دانشجو می پذیرد.
 

برنامه هشت نیمسال کارشناسی دانشکده هنرهای صناعی اسلامی 


برنامه هشت نيمسال كارشناسي هنر اسلامي-گرايش شيشه
 
برنامه هشت نیمسال کارشناسی هنر اسلامی ـ گرایش سفال
 
برنامه هشت نیمسال کارشناسی هنر اسلامی ـ گرایش هنر و صنایع فلز
 
برنامه هشت نیمسال کارشناسی هنر اسلامی ـ گرایش هنر و صنایع چوب

برنامه هشت نيمسال كارشناسي طلا و جواهر
 

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.