اعضای کمک آموزشی


مسئول كارگاه سفال
آقای محمد آریان

تلفن : 5297613-0413
رايانامه : m.aryan93@yahoo.com


مسئول کارگاه فلز
آقای عباس ابراهیمی

تلفن: 5297562-0413
رایانامه: abbasebrahimi13@yahoo.com
مسئول كارگاه چوب
آقای وحید نورنژاد

تلفن : 5297239-0413
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.