اخبار و مناسبتها

برنامه دفاعیه شهریور1401
....

برنامه دفاعیه دانشکده هنرهای صناعی
1401/05/23

....
نحوه برگزاری کلاسها از 14 فروردین 1401

اطلاعیه مربوط به نحوه برگزاری کلاسهای آموزشی بعد از تعطیلات نوروز 1401
1401/01/10

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.