تاریخ : دوشنبه 19 اسفند 1398
کد 81

کلاس های مجازی و غیر حضوری

دانشکده هنرهای صناعی

.
کلاس های مجازی و غیر حضوری - دانشکده هنرهای صناعی

دانشجویان عزیز، ضمن هماهنگی با استاد مربوطه نسبت به پیگیری آموزش در ساعات اعلام شده در جدول فوق در محیط مجازی مد نظر استاد (اسکایپ، واتساپ، آداب کانکت و...) حضور داشته باشند.
با آرزوی سلامتی تک تک عزیزان

کلاس های مجازی و غیر حضوری

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.