تاریخ : چهارشنبه 7 اسفند 1398
کد 79

خانم شیوا کاشانی

سی و چهارمین جشنواره ملی قرآن و عترت

خانم شیوا کاشانی
دانشجویی کارشناسی ارشد رشته هنر اسلامی گرایش چوب کسب رتبه اول در سی و چهارمین جشنواره ملی قرآن و عترت در رشته معرق و منبت را تبریک عرض می نماییم
از طرف ریاست، هیئت علمی و کارکنان دانشکده هنرهای صناعی اسلامی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.