تاریخ : چهارشنبه 7 اسفند 1398
کد 78

جناب آقای احمدرضا قائم امیری

دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

جناب آقای احمدرضا قائم امیری، راه یابی شما را به بخش تصویرسازی دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر تبریک عرض می نماییم.

از طرف ریاست، هیئت علمی و کارکنان دانشکده هنرهای صناعی اسلامی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.