تاریخ : يکشنبه 4 اسفند 1398
کد 76

قابل توجه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

کارشناسی و کارشناسی ارشد

دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد که نسبت به اخذ مجوز تشکیل جلسه دفاع در زمان مقرر اقدام نموده اند به دلیل اینکه در حال حاضر امکان تشکیل جلسه دفاع حضوری وجود ندارد تا اطلاع ثانوی که امکان و شرایط دفاع از پایان نامه فراهم گردد، مشمول آیین نامه تمدید سنوات نخواهند بود.
به اطلاع دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد اثر محور که تمایل به دفاع در اسفند ماه را دارند می رساند، با توجه به عدم امکان تشکیل جلسه دفاع حضوری دانشجویان کارشناسی تا تاریخ 12/12/98 و دانشجویان کارشناسی ارشد اثر محور تا تاریخ 19/12/98 پروژه عملی خود را در ساعات اداری به دفتر دانشکده تحویل دهند.
قابل ذکر است کارکنان دانشگاه و کادر دانشکده تا اطلاع ثانوی تا ساعت 30/14 در دانشگاه حضور خواهند داشت.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.