تاریخ : سه شنبه 2 مهر 1398
کد 59

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دفاعیه

برنامه زمانبندی دفاعیه های کارشناسی ارشد

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.