تاریخ : شنبه 16 شهريور 1398
کد 55

آخرین مهلت تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد

آخرین مهلت تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد

آخرین مهلت تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد
پیرو آخرین جلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده هنرهای صناعی اسلامی مقرر گردید دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که قصد دفاع از پایان نامه خود را دارند بایستی متن چاپ شده پایان نامه را که به تایید استاد راهنما اول رسیده باشد حداکثر تا تاریخ 21شهریورماه سال جاری به دفتر دانشکده تحویل دهند.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.