تاریخ : دوشنبه 3 تير 1398
کد 54

دفاع از پایان نامه

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشجویان کارشناسی ارشد که قصد دفاع از پایان نامه خود در شهریور ماه را دارند جهت برگزاری جلسه پیش دفاع تا روز دوشنبه 10 تیرماه فرصت دارند که فرم درخواست تشکیل جلسه  پیش دفاع را ارائه دهند. جلسه پیش دفاع روز سه شنبه 18 تیرماه ساعت 9 صبح تشکیل خواهد شد.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.