تاریخ : دوشنبه 3 تير 1398
کد 53

مصاحبه آزمون

مصاحبه آزمون استعداد های درخشان دکتری هنر اسلامی

مصاحبه دکتری

مصاحبه آزمون استعداد های درخشان دکتری هنر اسلامی (بدون آزمون) در تاریخ98/4/5  از ساعت 9 صبح لغایت 16 عصر برگزار می شود.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.