تاریخ : شنبه 4 اسفند 1397
کد 52

جدول زمان بندی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جدول زمان بندی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
جدول زمان بندی دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد هنرهای صناعی اسلامی
ردیف نام نام خانوادگی دانشجو شماره دانشجویی عنوان پایان نامه گرایش اساتید راهنما مشاور داوران نماینده آموزش ساعت
چهارشنبه   97/12/08
1 سمیه اصغر زاده آزاد 95132608 طراحی و ساخت زیور آلات با رویکرد به فرم و نقوش قفل های محفوظ در موزه آذربایجان فلز دکتر شکرپور
دکتر افهمی
دکتر حرمتی دکتر کاظم پور
دکتر ضیایی
کریمی 14
پنجشنبه  97/12/09
2 سعید سلطان پور 96131803 بررسی تطبیقی عکس های در باری ناصرالدین شاه قاجار با عکس های عکاسان اروپایی معاصر وی پژوهش هنر دکتر شکرپور
دکتر کشاورز
تیموری دکتر کاظم پور
دکتر محمدزاده
رفیعی 11
  شنبه  97/12/11
3 غفاري توران زهرا 9513401 طراحی و ساخت ظروف غذای پرنده با الهام از سفال های قرون 5 تا 7 گرگان سفال دکتر میر غلامی
دکتر کاظم پور
مجید ضیایی دکتر شاه حسینی
دکتر نژادابراهیمی
شیخ بگلو 8:30
4 عذرا قاسمی 95132601 طراحی و ساخت الحاقات فلزی درب خانه صدقیانی با الهام از نقوش هندسی عودسوزهای سلجوقی موجود در موزه متروپلیتن فلز دکتر عبداللهی فرد
دکتر حمزوی
صبا جعفری دکتر کاظم پور
دکتر نژادابراهیمی
رضاپور لغو شد
5 فرخاد رسولي ايدا 95133802 خوانش نشانه شناختی عکسهای تاریخی انقلاب 57 از منظر آرای رولان بارت (عکس های عباس عطار) پژوهش هنر دکتر حرمتی مرتضی تیموری دکتر شمیلی
دکتروند شعاری
چرخی 11:30
6 صبري ليلا 95132707 طراحی و اجرای نگارگری براساس مطالعه ی شمایل نگاری زن در نقاشی ایلخانی (تبریز اول) نگارگری دکتر محمدزاده
رحیم چرخی
  دکتر شمیلی
دکتر حرمتی
فرید 14
  یکشنبه  97/12/12
7 آذین روانشادی 95132607 مطالعه تطبیقی جواهرات میناکاری گورکانیان هند و قاجار و کاربست آن در طراحی و ساخت زیور آلات معاصر فلز دکتر محمدزاده
مهدی بردبار
میرشفیعی دکتر شکرپور
دکتر وندشعاری
مدهوشیان 10
8 نجاري قره آغاج مهسا 95132504 طراحی و ساخت منبع روشنایی با استفاده از نقوش گل و مرغ نقاشی زیرلاکی با تاکید بر قلمدان های دوره قاجار موزه ملک تهران چوب دکتر وند شعاری
گرامی
  دکتر عبداللهی فرد
دکتر نعمتی
میرشفیعی 11:30
9 ملا هژير 95132403 طراحی و ساخت اثر حجمی سرامیکی معاصر بر اساس نقش اژدها در نگارهای کتابهای خاوران نامه (نسخه منقوش به آثار فرهاد نقاش) سفال دکتر میر غلامی
دکتر شمیلی
تیموری دکتر عبداللهی فرد
دکتر ضیایی
کریمی 14
دوشنبه  97/12/13
10 نیلوفر سیفی 95132606 طراحی و اجرای آثار روشنایی براساس فرم و نقش آثار فلزی مملوکی محفوظ در موزه متروپلیتن فلز دکتر محمد زاده
دکتر مکی نژاد
  دکتر شکرپور
دکتر کاظم پور
رفیعی 10
11 رجبعلي نژاد  ميلاد 95132508 طراحی و ساخت رحل چوبی براساس منبت کاری دوره ایلخانی چوب دکتر محمد زاده
محمدرضا گرامی
شیخ بگلو دکتر شکرپور
دکترمیرغلامی
رضاپور 11:30
12 کاوه آقا کریمی 94132605 طراحی و ساخت زیورآلات فلزی با بررسی سکه های اموی و عباسی مضروب در ایران موجود در موزه آذربایجان فلز دکتر عبدالهی فرد
بردبار
حدادیان دکتر شکرپور
دکتر حمزوی
شیخ بگلو 14
13 فاطمه قنبری 94132603 طراحی و اجرای اثر فلزی مفهومی بر اساس مطالعه کتیبه نگاری کشکول­های صفوی فلز دکتر محمدزاده تقی پور وحید دکتر شمیلی
فرید
چرخی 14
سه شنبه  97/12/14
14 سیده شیما حسینی 94132601 مطالعه­ی تطبیقی فرم و نقش ظروف فلزی و آبگینه­ی دوره­ی سلجوقی جهت کاربست در طراحی و ساخت زیورآلات تلفیقی (فلز و شیشه) فلز دکتر وندشعاری
دکتر عبدالهی فرد
بردبار
خانپور
دکتر شمیلی
دکتر حمزوی
کریمی 11:30
15 برادران بزاز فريبا 95132404 کار بست تکنیک کلاز بدنه های رنگی در طراحی و ساخت مجموعه گلدان های سرامیکی ملهم از باغ ایرانی سفال دکتر شکرپور   دکتر شمیلی
دکتر ضیایی
مدهوشیان 14
چهار شنبه  97/12/15
16 آرمیتا ریحانی 94132403 طراحی و ساخت احجام سرامیکی برمبنای نمونه های موجود در ادوار اسلامی (از آغاز تا دوره­ی ایلخانی) سفال دکتر شکرپور
دکتر افهمی
میرشفیعی دکترعبدالهی فرد
دکتر کاظم پور
فرید 9:30
17 الياسي فاطمه 95132503 طراحی و ساخت سازه چوبی تزیینی براساس نقش مایه­ها و فرم­های شیر سنگی بختیاری دوره صفوی و قاجار (مناطق خوزستان، شهرکرد، اصفهان) چوب دکتر وند شعاری
منصور طبیب زاده
  دکتر شکرپور
دکتر حمزوی
میرشفیعی 11:30
18 ملاحي شمسي 95135505 طراحی و ساخت پاراوان چوبی  براساس نقوش جانوری سفالینه های قرون 3و4 هجری نیشابور چوب دکتر وند شعاری
منصور طبیب زاده
  دکتر محمدزاده
دکتر ضیایی
خانپور 13
19 مریم قنبری 94132504 طراحی و اجرای احجام چوبی با بررسی زیبا شناختی خط کوفی صدر اسلام (با تکیه بر قرآن­های منسوب به ائمه معصومین (ع) محفوظ در آستان قدس رضوی (ع) چوب دکتر وندشعاری
منصور طبیب زاده
  دکتر عبدالهی فرد
دکتر فرید
شیخ بگلو 14:30
پنج شنبه  16/12/97
20 وحداني زهرا 95132704 اجرای سرلوح قرآنی براساس نمونه های تیموری و صفوی موزه، کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی نگارگری دکتر محمدزاده
رحیم چرخی
میلاد رفیعی کریم میرزایی
دکترعبدالهی فرد
میرشفیعی 8:30
21 پرستو شکیب 95132604 طراحی و ساخت زیورآلات فلزی با الهام از فرهنگ و ادب عامیانه­ی اذربایجان (مطالعه موردی بر داستان اصلی و کرم) فلز دکتر محمدزاده
دکتر حرمتی
میرشفیعی دکتر کاظم پور
دکتر شکرپور
رفیعی 10
22 کريمي معصومه 95132406 مطالعه و تحلیل کاشی های دوره ترکمانان جهت کاربرد در نمای ساختمان های معاصر سفال دکتر شکرپور
دکتر نژاد ابراهیمی
میرشفیعی کریم میرزایی
دکتر کاظم پور
کریمی 11:3
23 ماهر نسرين 95132502 مطالعه تطبیقی هنر منبت صفوی و عثمانی در قرون دهم هجری قمری چوب دکتر شکرپور
دکتر محمدی
دکتر کیانمهر دکتر محمدزاده
کریم میرزایی
رضاپور 14
شنبه  97/12/18
24 عربعلي مهدي 95132407 طراحی و ساخت حجم سرامیکی محیطی با تاکید بر عناصر خوشنویسی اسلامی سفال دکتر شکرپور
جعفر نجیبی
  دکتر عبدالهی فرد
فرید
چرخی 10
25 زاد اميري سميه 95134103 تصویر گری اعجاز اوالعزم  براساس نمونه های موجود در نگارگری ایرانی نگارگری دکتر محمدزاده
رحیم چرخی
  کریم میرزایی
فرید
شیخ بگلو 11:30
26 احسان امیرپور 94132701 نقاشی معاصر بر اساس مطالعه رنگ در آثار سلطان محمد از منظر عرفان کبرویه نگارگری دکتر محمزاده
چرخی
کریم میرزایی دکتر شکرپور
دکتر حرمتی
کریمی 14
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.