تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 1402
کد 169

اصلاحیه دفاع ارشد 14021

اصلاحیه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد 14021

------

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.