تاریخ : شنبه 21 بهمن 1402
کد 168

زمان دفاع کارشناسی و کارشناسی ارشد

زمان دفاع

----
زمان دفاع دانشجویان کارشناسی 28 بهمن ساعت 11 و کارشناسی ارشد 28 بهمن لغایت 2 اسفند خواهد بود.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.