تاریخ : سه شنبه 3 بهمن 1402
کد 166

زمان دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

زمان دفاع از پایان نامه

-----
دانشجویان عزیز توجه داشته باشند زمان برگزاری جلسات دفاع مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده هنرهای صناعی بشرح ذیل می باشد.
مقطع کارشناسی 23و 24 بهمن ماه
مقطع کارشناسی ارشد 25 الی 30 بهمن ماه

دانشجویان عزیز حتما پرینت متن پایان نامه خود را تا 10 بهمن ماه به دفتر دانشکده تحویل دهند.

زمان دریافت مجوز دفاع تا 17 بهمن ماه می باشد و بدون اخذ مجوز اجازه دفاع داده نخواهد شد.
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.