تاریخ : سه شنبه 9 اسفند 1401
کد 148

زمان دفاع کارشناسی ارشد اسفند 1401

زمان دفاع کارشناسی ارشد

---

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.