تاریخ : سه شنبه 27 دي 1401
کد 145

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1402-1401

---

----

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.