تاریخ : شنبه 3 دي 1401
کد 144

زمان اخذ کارت ورود به جلسه امتحان

...

زمان اخذ کارت ورود به جلسه امتحان برای دانشجویان توسط آموزش اعلام گردید.
طبق اعلام واحد آموزش   " تاریخ 1401/10/10 تا 1401/10/15 زمان اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات برای دانشجویان خواهد بود."

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.