تاریخ : دوشنبه 23 آبان 1401
کد 141

اطلاعیه آموزش

استعداد های درخشان ورودی 1401 دکتری و کارشناسی ارشد

....

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.