تاریخ : دوشنبه 17 خرداد 1400
کد 122

اطلاعیه

جدول زمانبندی مصاحبه دانشجویان دکتری - 1400

قابل توجه

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.