تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1399
کد 120

اطلاعیه

برنامه برگزاری کارگاههای ترم 991 و 992

قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده صناعی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.