تاریخ : شنبه 16 اسفند 1399
کد 119

جدول دفاعیه های کارشناسی ارشد

دانشکده هنرهای صناعی ترم1-99

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.