تاریخ : سه شنبه 14 بهمن 1399
کد 117

اطلاعیه

تاریخ انتخاب واحد و شروع نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹


تاریخ انتخاب واحد و شروع نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
- انتخاب واحد اینترنتی ۱۴ الی ۱۷ بهمن ۹۹
- شروع کلاس ها ۱۸ بهمن
- حذف و اضافه الکترونیکی (توسط دانشجویان) ۱۸ و ۱۹ بهمن
حذف و اضافه الکترونیکی (حدف و اضافه توسط دفاتر دانشکده ها) ۲۰ و ۲۱ بهمن

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.