تاریخ : يکشنبه 5 بهمن 1399
کد 115

اطلاعیه

دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه زمان ثبت تقاضای تجدید نظر برای نمره توسط دانشجویان به شرح زیر اعالم می گردد.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.