اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : آرزو خانپور

  گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : استادیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت : 1391
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : پژوهش هنر
  محل تحصیل : دانشگاه الزهرای تهران
  تاریخ تولد : 1364
  خط داخلی : 35419966
  تلفن : 35419966
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  آرزو خانپور، استادیار دانشکده هنرهای صناعی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
  عضو هیات علمی دانشکده هنرهای صناعی اسلامی-گروه آبگینه
  محورهای مطالعاتی
  مطالعات تاریخی و تطبیقی در حوزه هنر شیشه (نظیر فرم، نقش و شیوه های اجرا)
  هنر شیشه ایران (چالش ها و راهکارهای توسعه هنر شیشه معاصر)
  هنرهای صناعی دوران قاجار
  هنرهای صناعی در دوره معاصر

  آدرس پستی
  تبریز، خیابان آزادی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشکده هنرهای صناعی اسلامی

  صندوق پستی:   ۴۵۶۷- ۵۱۳۸۵ ،   کد پستی:۵۱۶۴۷۳۶۹۳۱

  تاریخ بروزرسانی : 1402/05/22
  معرفی CV در Google Scholar
   
   
  1. خانپور، آرزو و محمدتقی آشوری. (1391). «تلاش های دوران قاجار برای تولید شیشه در ایران»، نشریه علمی-پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی.
  2. خانپور، آرزو و محمدتقی آشوری. (1392). « نقش دولت­ ها در تحولات شیشه گری معاصر»، اولین کنگره بین­ المللی هنرهای اسلامی و صنایع ­دستی: ویژگی­ ها و دستاوردهای فرهنگی و اقتصادی-تبریز.
  3. خانپور، آرزو. (1393). «نقش آموزش عالی در کارآفرینی و اشتغال زنان در حوزه شیشه­ گری سنتی (با مطالعه موردی بر دانشگاه هنر اسلامی تبریز)»، نشریه علمی–ترویجی فصلنامه پژوهش هنر.
  4. خانپور، آرزو و عارفه فدایی. (1393). «نقش آموزش عالی در کارآفرینی و اشتغال زنان در حوزه شیشه­ گری سنتی»، دهمین همایش کارآفرینی زنان(بین المللی) کارآفرینی و توسعه کسب و کار زنان در حوزه هنرهای صناعی(صنایع دستی).
  5. خانپور، آرزو و نعیمه انزابی. (1394). « مطالعه تطبیقی نقوش آبگینه سلجوقیان ایران با فاطمیان مصر در سده­های 5و6 هجری قمری»، علمی-پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر اصفهان، سال نهم، بهار و تابستان 1394،
  6. خانپور، آرزو. (1394). « واردات شیشه در دوره قاجار»، نشریه علمی-ترویجی، پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی.
  7. خانپور، آرزو. (1394). « آسیب­ شناسی و ارائه راهکارهای رشد و توسعه شیشه ­گری فوتی  معاصر ایران»، اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی-استانبول.
  8. خانپور، آرزو. مهین سهرابی نصیرآبادی و مهدی محمدزاده. (1399). «واکاوی نقش هنرمند در کارخانه های شیشه گری سنتی ایران بر مبنای نظریه ساخت یابی آنتونی گیدنز»، نشریه علمی-پژوهشی باغ نظر، 17(85)، 66-57.
  9. خانپور، آرزو. مهین سهرابی نصیرآبادی. (1399). «شیشه گری قبل از انقلاب صنعتی به روایت اسناد تصویری». نشریه هنرهای صناعی اسلامی، 4(1)، 44-35.

  10. خانپور، آرزو و عباس کریمی، (1399)، «نوآوری های شیشه گری اسلامی در سده های پنجم و ششم هجری»، نشریه هنرهای صناعی ایران، دوره 2(شماره3).109-120

  11. کریمی، عباس و آرزو خانپور، (1400)، «مطالعه فرم و کاربرد صراحی های موسوم به اشکدان در موزه متروپولیتن»، نشریه باغ نظر،دوره 18(شماره103)،5-16.

  12. خانپور، آرزو و عباس کریمی و زهره محمدیان مغایر (در نوبت انتشار). «فناوری ساخت بطری های سرشکل رومی با مطالعه نمونه های محفوظ موجود در موزه آبگینه و سفالینه ایران». نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران

   
   

  تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

  کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

  کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.