تاریخ : شنبه 8 بهمن 1401
کد 146

برنامه آموزشی و امتحانی

برنامه آموزشی و امتحانی نیمسال دوم 1402-1401

برنامه آموزشی و امتحانی نیمسال دوم 1402-1401دانشکده هنرهای صناعی در قسمت برنامه آموزشی سایت بارگذاری شده است .
...

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.