مدیریت دانشکده

 

سرپرست دانشکده
دکتر محمد علی کی نژاد


تلفن: 35412135-41-98 
دورنگار: 35412140-41-98
رایانامه: ma_kaynejad@tabriziau.ac.ir
معاون آموزشی و کارآفرینی دانشکده
دکتر فرنوش شمیلی


تلفن:5421732-0411
دور نگار:5419964-0411
معاون پژوهشی و فرهنگی دانشکده
دکتر مجید ضیایی


تلفن : 5297506-0411
دورنگار: 5419964-0411
         كارشناس و مسئول دفتر دانشكده                                              
         حسن جعفری 


             تلفن : 5419966-0411
             دورنگار: 5419964-0411
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.