اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
ولی جوادی آذر خیاوی
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن :
صفحه اصلی : http://islamicarts.tabriziau.ac.ir/teacher/vali javadiazar
ایمیل :
رحیم چرخی
نام استاد : رحیم چرخی
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن : 04135419964
صفحه اصلی : http://islamicarts.tabriziau.ac.ir/teacher/rahim charkhi
ایمیل :
آرزو خانپور
نام استاد : آرزو خانپور
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن : 04135421732
صفحه اصلی : http://islamicarts.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :
رویا رضاپورمقدم
نام استاد : رویا رضاپورمقدم
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : طراحی سنتی 1,طراحی سنتی 2,مبانی هنرهای تجسمی 1,کارگاه نگارگری 2,تاریخچه کتابت,شناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ایران 1
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن :
صفحه اصلی : http://islamicarts.tabriziau.ac.ir/teacher/Roya Rezapour Moghadam
ایمیل :
شهریار شکرپور
نام استاد : شهریار شکرپور
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن : 04135419700
صفحه اصلی : http://islamicarts.tabriziau.ac.ir/teacher/shahryar shokrpour
ایمیل :
فرنوش شمیلی
نام استاد : فرنوش شمیلی
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : آشنایی با تاریخ 1و 2,مبانی هنرهای تجسمی 1و 2,تاریخ هنر اسلامی,کارگاه نگارگری 3,هندسه مناظر و مرایا,درک وبیان محیط معماری,طراحی 1و2
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن :
صفحه اصلی : http://islamicarts.tabriziau.ac.ir/teacher/farnosh shamili
ایمیل :
مجید ضیائی
نام استاد : مجید ضیائی
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن : 04135419964
صفحه اصلی : http://islamicarts.tabriziau.ac.ir/teacher/MajidZiaee
ایمیل :
ابوالفضل عبداللهی فرد
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن : 04135419964
صفحه اصلی : http://islamicarts.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : EmailImage
امیر  فرید گلسفیدی
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن :
صفحه اصلی : http://islamicarts.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : EmailImage
مهدی  کاظم پور
نام استاد : مهدی کاظم پور
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی : شرایط و قوانین راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد(مهدی کاظم پور)
نکات مهم
* مکان راهنمایی پایان نامه: مکان راهنمایی پایان نامه اتاق هیات علمی می باشد. به هیچ عنوان جهت راهنمایی پایان نامه یا اصلاح پروپوزال به اتاق مدیریت دانشجویی مراجعه نشود.
*زمان راهنمایی پایان نامه: دو روز قبل از مراجعه حضوری، هماهنگی صورت پذیرد.
        انتخاب موضوع
قبل از طرح موضوع، از ظرفیت استاد راهنما اطلاع کسب شود.
موضوع مرتبط با تاریخ هنر و نمادشناسی باشد
    جهت بحث در خصوص موضوع، حتما پروپوزال تکیمیل شده(بصورت پ
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن : 09146606878
صفحه اصلی : http://islamicarts.tabriziau.ac.ir/teacher/Mehdi Kazempour
ایمیل :
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.