تاریخ : سه شنبه 7 مرداد 1399
کد 91

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دفاع پایان نامه
اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که قصد دفاع از پایان نامه خود در نیمسال دوم تحصیلی ۹۹-۹۸ دارند:
بدینوسیله بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه آخرین مهلت تحویل نسخه PDF پایان نامه کارشناسی ارشد به همراه فرم تکمیل شده مجوز تشکیل جلسه دفاع به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ۲۰ شهریور ماه اعلام می شود.
از دانشجویان متقاضی دفاع از پایان نامه تقاضا می شود، نسخه PDF پایان نامه خود را تا تاریخ مورد نظر به شماره تلگرامی 09148419195 کارشناس دانشکده جناب آقای جعفری ارسال نمایند.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.