تاریخ : پنجشنبه 2 مرداد 1399
کد 90

لینک کانال تلگرام

دانشکده هنرهای صناعی اسلامی

دانشجویان گرامی جهت پیگیری اخبار و مطالب مربوط به دانشکده هنرهای صناعی اسلامی در کانال تلگرام با لینک زیر عضو شوید.
https://t.me/islamicartstabriziau

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.