تاریخ : شنبه 14 تير 1399
کد 89

برنامه زمانبندی دروس عملی ترم-982

برنامه دانشکده هنرهای صناعی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.