تاریخ : چهارشنبه 16 بهمن 1398
کد 74

قابل توجه دانشجویان کارشناسی و ارشد

دانشجویان کارشناسی و ارشد

/
آخرین مهلت تحویل نسخه پایانامه و  و فرم مجوز تشکیل جلسه دفاع کارشناسی 98/11/26 - دفاع تا 11 اسفند

آخرین مهلت تحویل نسخه پایانامه و فرم مجوز تشکیل جلسه دفاع ارشد 98/12/03 - دفاع تا 20 اسفند

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.