تاریخ : دوشنبه 4 آذر 1398
کد 65

قابل توجه دانشجویان ارشد

زمان تحویل فرم پیش دفاع
قابل توجه دانشجویان ارشد، آخرین روز تحویل فرم پیش دفاع 14 آذر و جلسه برگزاری پیش دفاع 18 آذر ماه می باشد.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.