تاریخ : دوشنبه 20 آبان 1398
کد 62

پیام تبریک

جناب آقای دکتر مجید ضیایی
ضمن تشکر از زحمات چندین ساله آقای دکتر شکرپور بدین وسیله انتصاب جناب آقای دکتر مجید ضیایی به عنوان معاون پژوهشی و فرهنگی دانشکده هنرهای صناعی اسلامی را به ایشان تبریک عرض نموده و آرزوی توفیق روز افزون ایشان و رشد هنری و علمی بیش از پیش دانشکده را داریم.
ریاست، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.