تاریخ : سه شنبه 27 آذر 1397
کد 49

برنامه پیش دفاع

برنامه پیش دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

برنامه پیش دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده هنرهای صناعی اسلامی
 
ردیف نام و نام خانوادگی استاد راهنما استاد داور روز - تاریخ ساعت
یکشنبه 97/10/2
1 پرستو شکیب محمدزاده کاظم پور یکشنبه 97/10/2 8:30
2 فریبا برادران بزاز شکرپور شمیلی یکشنبه 97/10/2 9
3 عقیل اشرف­پور شمیلی شکرپور یکشنبه 97/10/2 9:30
4 سمیه اصغرزاده شکرپور کاظم پور یکشنبه 97/10/2 10
5 سعید سلطان­پور شکرپور کاظم پور یکشنبه 97/10/2 10:30
6 مهدی عربعلی شکرپور عبدالهی فرد یکشنبه 97/10/2 11
7 سمیه زادامیری محمدزاده میرزایی یکشنبه 97/10/2 11:30
8 فاطمه الیاسی وندشعاری شکرپور یکشنبه 97/10/2 11:30
9 شمسی ملاحی وندشعاری محمدزاده یکشنبه 97/10/2 12
10 میلاد رجبعلی­نژاد محمدزاده شکرپور یکشنبه 97/10/2 14
11 نسرین ماهر شکرپور محمدزاده یکشنبه 97/10/2 14:30
12 آذین روانشادی محمدزاده شکرپور یکشنبه 97/10/2 15
13 نیلوفر سیفی محمدزاده شکرپور یکشنبه 97/10/2 15:30
14 لیلا صبری محمدزاده شمیلی یکشنبه 97/10/2 16
دوشنبه 97/10/3
15 آیدا فرخادرسولی حرمتی شمیلی دوشنبه 97/10/3 11
16 زهرا غفاری میرغلامی شاه حسینی دوشنبه 97/10/3 9
 
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.