تاریخ : دوشنبه 2 مهر 1397
کد 45

فراخوان جشنواره دانشجوی نمونه

فراخوان جشنواره دانشجوی نمونه

فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه
از کلیه دانشجویان واجد شرایط دعوت می شود ضمن مطالعه دقیق آیین نامه و اصلاحیه، نسبت به ثب تنام در جشنواره اقدام نمایند.
متقاضیان وزارت علوم، تحقیقات و فناورى می توانند تا پایان مهلت ثب تنام با مراجعه به پایگاه: http://portal.saorg.ir
و متقاضیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى با مراجعه به پایگاه: http://nemooneh.behdasht.gov.ir
و تکمیل فرایند ثب تنام در جشنواره شرکت نمایند.
نشانى دبیرخانه مرکزى جشنواره دانشجوى نمونه:
دبیرخانه وزارت علوم، تحقیقات و فناورى: تهران . میدان فردوسى . خیابان انقلاب اسلامى . خیابان شهید موسوى (فرصت جنوبى) . پلاك 27 . طبقه سوم support@saorg.ir : نشانى الکترونیکى
دبیرخانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى: تهران . میدان صنعت (شهرك غرب) . بلوار شهید فرحزادى . بلوار ایوانک غربى . وزارت بهداشت،
طبقه چهارم . A درمان و آموزش پزشکى . ساختمان اداره کل فرهنگى
nemooneh@behdasht.gov.ir : نشانى الکترونیکى
مهلت ثبت نام الکترونیکى:
10 لغایت 24 مهر 1397
پوستر فراخوان

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.