تاریخ : دوشنبه 21 خرداد 1397
کد 43

قابل توجه متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

اعلام زمان مصاحبه متقاضیان استعدادهای درخشان

اعلام زمان مصاحبه متقاضیان استعدادهای درخشان
بدینوسیله زمان مصاحبه از دانشجویان متقاضی پذیش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشکده هنرهای صناعی اسلامی بشرح زیر اعلام می گردد:
 
ساعت تاریخ روز مقطع
9 97/04/19 سه شنبه کارشناسی ارشد
9 97/04/20 چهارشنبه دکتری
 
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.