تاریخ : شنبه 19 خرداد 1397
کد 42

اصلاحیه برنامه پیش دفاع

اصلاحیه برنامه پیش دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده هنر صناعی اسلامی

ردیف نام و نام خانوادگی استاد راهنما استاد داور روز - تاریخ ساعت
دوشنبه 97/3/21
1 مینا احمد خواه نژادابراهیمی محمدزاده دوشنبه 21/3/97 9
2 الهام صالحیان شکرپور محمدزاده دوشنبه 21/3/97 10
3 هژیر ملا شمیلی عبدالهی فرد دوشنبه 21/3/97 11
4 نفیسه فرهمند محمدزاده کاظم پور دوشنبه 21/3/97 11
5 زهرا وحدانی محمدزاده میرزایی دوشنبه 21/3/97 12
6 منظر اولادقباد عبدالهی فرد شمیلی دوشنبه 21/3/97 12
7 خدیجه کیهانی محمدزاده شمیلی دوشنبه 21/3/97 14
8 مائده گلستانی شکرپور محمدزاده دوشنبه 21/3/97 15
سه شنبه 97/3/22
9 کاوه آقا کریمی عبدالهی فرد شکرپور سه­ شنبه 22/3/97 9
10 هاجر شفیع پور محمدزاده شمیلی سه­ شنبه 22/3/97 10
11 الهه صیفی کار شکرپور عبدالهی فرد سه ­شنبه 22/3/97 10
12 فاطمه قنبری محمدزاده شمیلی سه­ شنبه 22/3/97 11
13 هاله عطاپور محمدزاده شمیلی سه­شنبه 22/3/97 12
14 شرمین منصوری عبدالهی فرد محمدزاده سه­شنبه 22/3/97 14
15 مجید عابدی شمیلی کاظم پور سه ­شنبه 22/3/97 14
16 سینا عسکری محمدزاده عبدالهی فرد سه­ شنبه 22/3/97 15
17 سیده شیما حسینی وندشعاری شمیلی سه­ شنبه 22/3/97 15
 
 
  • نوشته شده
  • در شنبه 19 خرداد 1397
  • ساعت 11
  • توسط دانشکده هنرهای اسلامی
نظرات شما
captcha refresh

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.