آرشیو آرشیوآخرین اخبار

کارگاه آموزشی پرپوزال نویسی

کارگاه آموزشی پرپوزال نویسی

(327)

کارگاه آموزشی پرپوزال نویسی

دوشنبه 30 بهمن 1396

برنامه پیش دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

(232)

برنامه پیش دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

چهارشنبه 4 بهمن 1396

تشکیل فوقالعاد کارگاه مدل و قالب

(336)

تشکیل فوقالعاد کارگاه مدل و قالب

شنبه 20 آبان 1396

برنامه دفاع دانشجویان کارشناسی

(362)

برنامه دفاع دانشجویان کارشناسی

شنبه 13 آبان 1396

lمعارفه دانشجویان ورودی جدید

(292)

lمعارفه دانشجویان ورودی جدید

دوشنبه 10 مهر 1396

تحویل پروژه کلاسی دانشجویان دکتری

(274)

تحویل پروژه کلاسی دانشجویان دکتری

شنبه 28 مرداد 1396

تحویل آثار جهت شرکت در نمایشگاه

(280)

تحویل آثار جهت شرکت در نمایشگاه

شنبه 17 تير 1396

مصاحبه بدون آزمون دکتری

(356)

مصاحبه بدون آزمون دکتری

شنبه 10 تير 1396

آخرین مهلت تحویل پرپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد

(195)

آخرین مهلت تحویل پرپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد

شنبه 3 تير 1396

ضرورت مشخص نمودن حوزه مطالعاتی تز و استاد راهنما ویژه دانشجویان دکتری 95

(155)

ضرورت مشخص نمودن حوزه مطالعاتی تز و استاد راهنما ویژه دانشجویان دکتری 95

دوشنبه 29 خرداد 1396

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.