اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
رحیم چرخی   ( وابسته )
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن :
ایمیل : EmailImage
آرزو خانپور
نام استاد : آرزو خانپور
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن : 04135421732
ایمیل : EmailImage
رویا رضاپور   ( وابسته )
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن :
ایمیل : EmailImage
میلاد رفیعی   ( وابسته )
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن :
ایمیل : EmailImage
شهریار شکرپور
نام استاد : شهریار شکرپور
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن : 04135419700
ایمیل :
مجید ضیائی
نام استاد : مجید ضیائی
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی : مجید ضیائی بر روی مدیوم سرامیک و استفاده از آن در زمینه هنرهای وابسته به محیط کار میکند. بخشی از فعالیت های او مربوط به پروژه های مکان- ویژه اند که بر وضعیت قرارگیری اثر در یک مکان مشخص تاکید شده است. او در سال 1395 به مدت یک ماه، برای شرکت در پروژه جهانی هنر کوچرو به مرکز یاتو در کره جنوبی سفر میکند. آشنایی با هنر طبیعت، مسیر تازه ای را برایش میگشاید و با دعوت از او در پروژه های دیگری که این مرکز در ایران، فرانسه و لیتوانی برگزار میکرد، فرصتی برای تداوم این مسیر بود.
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن : 04135419964
ایمیل :
سینا عسکری حسنلوئی
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن :
ایمیل : EmailImage
عباس کریمی
نام استاد : عباس کریمی
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : صنایع دستی
تلفن :
ایمیل :
مهدی محمدزاده
نام استاد : مهدی محمدزاده
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن : 35419700
ایمیل :
اکرم محمدی زاده
نام استاد : اکرم محمدی زاده
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : صنایع دستی
تلفن :
ایمیل :
سیدمحمد میرشفیعی
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن :
ایمیل :
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.