اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
ولی جوادی آذر خیاوی
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن :
ایمیل :
رحیم چرخی
نام استاد : رحیم چرخی
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : نگارگری
تلفن : 04135419964
ایمیل :
آرزو خانپور
نام استاد : آرزو خانپور
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن : 04135421732
ایمیل : EmailImage
رویا رضاپورمقدم
نام استاد : رویا رضاپورمقدم
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : طراحی سنتی 1,طراحی سنتی 2,مبانی هنرهای تجسمی 1,کارگاه نگارگری 2,تاریخچه کتابت,شناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ایران 1
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن :
ایمیل :
میلاد رفیعی
نام استاد : میلاد رفیعی
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی : میلاد رفیعی عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای صناعی اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
محور های تحقیقاتی :
سبک شناسی و مطالعه بصری حوزه تذهیب و گل و مرغ

ادرس : تبریز ، خیابان آزادی ، میدان حکیم نظامی ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز ، دانشکده هنر های صناعی ، اتاق 222
کد پستی : 51647/36931 تلفن : 04135419966
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن :
ایمیل :
شهریار شکرپور
نام استاد : شهریار شکرپور
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن : 04135419700
ایمیل :
فرنوش شمیلی
نام استاد : فرنوش شمیلی
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : آشنایی با تاریخ 1و 2,مبانی هنرهای تجسمی 1و 2,تاریخ هنر اسلامی,کارگاه نگارگری 3,هندسه مناظر و مرایا,درک وبیان محیط معماری,طراحی 1و2
رشته تحصیلی : پژوهش هنر
تلفن :
ایمیل :
مجید ضیائی
نام استاد : مجید ضیائی
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی : مجید ضیائی بر روی مدیوم سرامیک و استفاده از آن در زمینه هنرهای وابسته به محیط کار میکند. بخشی از فعالیت های او مربوط به پروژه های مکان- ویژه اند که بر وضعیت قرارگیری اثر در یک مکان مشخص تاکید شده است. او در سال 1395 به مدت یک ماه، برای شرکت در پروژه جهانی هنر کوچرو به مرکز یاتو در کره جنوبی سفر میکند. آشنایی با هنر طبیعت، مسیر تازه ای را برایش میگشاید و با دعوت از او در پروژه های دیگری که این مرکز در ایران، فرانسه و لیتوانی برگزار میکرد، فرصتی برای تداوم این مسیر بود.
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن : 04135419964
ایمیل :
ابوالفضل عبداللهی فرد
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن : 04135419964
ایمیل : EmailImage
سینا عسکری حسنلوئی
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن :
ایمیل : EmailImage
امیر  فرید
نام استاد : امیر فرید
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن :
ایمیل : EmailImage
مهدی  کاظم پور
نام استاد : مهدی کاظم پور
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن : 04135421736
ایمیل :
عباس کریمی
نام استاد : عباس کریمی
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : صنایع دستی
تلفن :
ایمیل :
مهدی محمدزاده
نام استاد : مهدی محمدزاده
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن : 35419700
ایمیل :
اکرم محمدی زاده
نام استاد : اکرم محمدی زاده
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : صنایع دستی
تلفن :
ایمیل :
سیدمحمد میرشفیعی
گروه آموزشی : گروه هنرهای اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای اسلامی
تلفن :
ایمیل :
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.