اخبار و مناسبتها

تشکیل فوقالعاد کارگاه مدل و قالب

تشکیل فوقالعاد کارگاه مدل و قالب
20/08/1396

برنامه دفاع دانشجویان کارشناسی

برنامه دفاع دانشجویان کارشناسی
13/08/1396

آخرین مهلت تحویل پرپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد

آخرین مهلت تحویل پرپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد
03/04/1396

کسب مقام توسط دانشجویان در دومین جشنواره بین الملی امام رضا علیه السلام

کسب مقام توسط دانشجویان در دومین جشنواره بین الملی امام رضا علیه السلام
28/02/1396

    سمینار ها و کارگاههای آموزشی

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.