اخبار و مناسبتها

lمعارفه دانشجویان ورودی جدید

lمعارفه دانشجویان ورودی جدید
10/07/1396

زمان تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد
12/06/1396

تحویل پروژه کلاسی دانشجویان دکتری

تحویل پروژه کلاسی دانشجویان دکتری
28/05/1396

آخرین مهلت تحویل پرپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد

آخرین مهلت تحویل پرپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد
03/04/1396

    سمینار ها و کارگاههای آموزشی

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.